Pogoji poslovanja

Splošni pogoji

 

Splošni pogoji spletne trgovine Mobistekla so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2).

 

Pridržujemo si pravico do kakršnihkoli sprememb splošnih pogojev poslovanja brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave in so za uporabnika zavezujoče.

 

 

Spreminjanje in preklic naročila

 

Kupec lahko kadarkoli brez dodatnih obveznosti in pojasnila naročilo spremeni ali prekliče v času od oddaje naročila do prejema obvestila, da je bilo naročilo odpremljeno. To lahko opravi preko elektronske pošte trgovina@mobistekla.si ali telefonske številke: 051494000

 

 

Obveščanje o stanju naročila

 

Po zaključenem naročilu stranka prejme potrdilo o naročilu na naveden e-naslov. Na dan odpreme ponudnik stranko preko e-maila ali klica/SMS-a obvesti o odpremi.

 

Pridržujemo si pravico, da vas preko kontaktnih podatkov (e-naslov, telefon) obveščamo o stanju vašega naročila.

 

 

Pravica do odstopa potrošnika od kupo-prodajne pogodbe (vračilo)

 

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

 

Odstop od pogodbe kupec sporoči na e-naslov trgovina@mobistekla.si ali po pošti na naslov podjetja. 

 

V primeru odstopa od pogodbe mora potrošnik prejete artikle vrniti po pošti na naslov prodajalca: 

 

EM SERVIS, storitve, d.o.o.

Tržaška cesta 5

1000 Ljubljana

 

Potrošnik mora artikle vrniti prodajalcu nepoškodovane in v nespremenjeni količini, razen če je bil artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje artikla, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo artiklov, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

 

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov, ki se obračunava po ceniku dostavne službe (npr. Pošta Slovenije, GLS, ipd.). Artikle je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe.

 

Vračilo stroškov kupnine bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe in vrnjenega blaga. Vračilo kupnine se kupcu povrne na enak način kot je bila kupnina prejeta.

 

V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu ZVPot, lahko potrošniku ponudimo odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika po elektronski pošti. Potrošnik omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti.

 

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

 

 

Reklamacije

 

Vsi artikli so pred dostavo pregledani in odposlani nepoškodovani. Vaše artikle bomo skrbno zapakirali, da bi do vas prišli nepoškodovani.

 

Kupec ima pravico, da v skladu s 37. členom Zakona o varstvu potrošnikov, ob morebitni napaki na artiklu zahtevati, da ponudnik artikel z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali vrne plačani znesek ali odpravi napako na artiklu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako.

 

 

 

Menjava artiklov

 

Zamenjava artiklov je mogoča le ob predložitvi računa oz. kopije računa.

 

Menjava artiklov se vrši preko pošte, po poslani zahtevi za menjavo na trgovina@mobistekla.si

 

Kupec artikel, ki ga želi zamenjati pošlje na naslov:

 

EM SERVIS, storitve, d.o.o.

Tržaška cesta 5

1000 Ljubljana

 

Kupca bremenijo stroški pošiljanja artiklov, ki jih želi zamenjati.

 

Po prejemu artikla in ugotovitvi, da je ta brezhiben, se kupcu odpošlje novi želeni artikel. V kolikor gre za različne artikle in so pri ceni odstopanja se kupec in ponudnik pred menjavo dogovorita o načinu poravnave razlike.

 

 

 

Odgovornost za stvarne napake

 

Prodajalec v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva potrošnikov odgovarja za stvarne napake izpolnitve. Kupec oz. potrošnik (v nadaljevanju kupec) lahko uveljavlja pravice iz naslova stvarnih napak v roku dveh mesecev od odkritja napake. Šteje se, da je napaka obstajala že v času izročitve izdelka, če se pojavi v roku šest mesecev od vročitve. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po poteku dveh let od izročitve izdelka.

 

Kupec mora o napaki pisno ali osebno obvestiti prodajalca. V primeru osebnega obvestila, prodajalec in kupec o napaki sestavita pisni zapisnik o napaki. Obvestilo o napaki mora vsebovati natančen opis napake, skupaj z morebitnimi fotografijami iz katerih je napaka razvidna, ter predlog rešitve . Prav tako mora prodajalcu omogočiti pregled stvari z napako. 

 

Kupec, ki je v navedenih rokih prodajalca pravilno obvestil o stvarni napaki ima od njega pravico zahtevati, da odpravi napako na blagu ali vrne v skladu z napako sorazmerni del plačanega zneska ali izdelek zamenja z novim ali vrne plačano kupnino. Kupec ima v vsakem primeru pravico od prodajalca zahtevati povrnitev škode, zlasti povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega stavka. O vsem navedenem mora kupec prodajalca obvestiti v obvestilu o napaki.

 

Pravice kupca ugasnejo po poteku časa dveh let od dneva ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca. 

 

 

Garancija

 

V skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva potrošnikov, prodajalec za določene artikle zagotavlja obvezno garancijo. Za izdelke za katere prodajalec zagotavlja garancijo, kupcu ob izročitvi izdelka izda garancijski list in navodila za uporabo takega izdelka. Garancijski list poleg vseh obveznih podatkov vsebuje tudi navedbo garancijskega roka. Minimalni garancijski rok za novo blago je eno leto, za rabljeno blago pa 8 dni. Za izdelke s priloženim garancijskim listom prodajalec v času trajanja garancije zagotavlja brezplačno odpravo napak v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Če se pri izdelku za katerega je izdan garancijski list pojavi napaka, lahko kupec zahteva odpravo napake. Stroške materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa izdelkov, ki nastanejo pri ali zaradi odpravljanja napak, plača prodajalec. V kolikor prodajalec napake, v roku 45 dni od dneva ko je od kupca prejel pisno zahtevo za odpravo napake, ne odpravi, mora kupcu brezplačno zamenjati izdelek z novim brezhibnim izdelkom. Za zamenjan izdelek prodajalec izda nov garancijski list. Če prodajalec napake na izdelku ne odpravi ali ne zamenja izdelka z novim brezhibnim izdelkom, lahko kupec razdre pogodbo in zahteva vrnitev kupnine.

 

Za čas popravila izdelka lahko prodajalec kupcu zagotovi brezplačno uporabo podobnega izdelka. V nasportnem primeru ima kupec pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel ker izdelka ni mogel uporabljati. Naveden odstavek velja samo v primerih, ko je kupec potrošnik.

 

Pravice kupca iz prejšnjega odstavka ugasnejo po dveh letih od dneva, ko je zahteval brezplačno odpravo napak ali zamenjavo izdelka z novim. Določila garancije veljajo tudi za osebe, ki niso potrošniki razen določil o zagotovitvi nadomestnega izdelka. Pravice iz naslova garancije lahko potršnik uveljavlja tudi proti prodajalcu.

 

Odveza odgovornosti

 

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

 

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

 

Ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadar koli in na kakršen koli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

 

 

Pritožbe in spori

 

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik mora v 5 delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo in kupca obveščati o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh vse spore rešiti sporazumno.

 

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

 

V skladu z zakonskimi normativi ne priznavamo nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS).

 

Mobistekla (EM SERVIS, storitve,d.o.o.) kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS in na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

 

V kolikor spora ni mogoče rešiti izvensodno, je za spor pristojno sodišče.

 

Osebna izkaznica

 

EM SERVIS, storitve, d.o.o.

Tržaška cesta 5

1000 Ljubljana

 

E-pošta: trgovina@mobistekla.si

Telefonska številka: 051 494 000

 

Matična št.: 7160399000, ID za DDV: 30876745, Zavezanec za DDV: DA.

IBAN SI56 0208 3026 2101 738 (NLB d.d.)

Zastopniki podjetja: Erik Orehek, prokurist; Mitja Gradišar, direktor

 

Podjetje je vpisano v Poslovni register RS.

Registrski organ: Okrožno Sodišče Ljubljana

Številka vpisa v PRS: 2016/43731

Datum vpisa: 14.10.2016

 

Zasebnost in zaščita podatkov